Equipo Directivo

É o órgano colexiado de goberno e xestión que ten como misión fundamental a animación e coordinación da acción educativo-pastoral do Centro.

  • Director: Mauricio Paniagua.
  • Xefe de Estudos de Infantil e Primaria: Diego Portos.
  • Xefe de Estudos de Secundaria e Bacharelato: Montserrat Nolasco.
  • Administrador: Daniel Hilario.
  • Secretario: Antonio Berciano.
  • Coordinador de Pastoral: Constantino de la Varga.
  • Orientadora: Pilar Sanjurjo.