Equipos e Comisións

Os profesores do Colexio están organizados en diferentes comisións e equipos para coordinar os distintos aspectos da vida colexial. Para este curso as comisións formadas e os seus integrantes son:

Equipo de Calidade:

É o encargado de organizar, desenrolar e avaliar o sistema de xestión de calidade no Centro.

Coordinador: Diego Portos.

Compoñentes:

 • Equipo Directivo

 

Equipo de Dinamización Lingüística:

O obxectivo fundamental é o de favorecer e coordinar as labores de divulgación e uso da lingua galega. Por isto, este equipo céntrase en que o galego estea presenta na rutina do centro, para que nos sintamos orgullosos da nosa lingua e lle demos un uso de prestixio, desvinculándoa dos prexuízos aínda vixentes. Esto é o que pretende formular neste plano o equipo de Dinamización da Lingua Galega, os obxectivos polos que traballan, as actividades que propoñen para conseguilo e a xente que se encarga de dinamizar esa consecución.

Coordinadora: Vanesa Alonso.

Compoñentes:

 • María José fernández (Representante de Educación Infantil).
 • Mercedes Martínez (Representante de Educación Primaria).
 • María Pardo (Representante de Educación Primaria).
 • Gerardo Morano (Representante de Educación Secundaria).
 • Eva Díaz (Representante de Educación Secundaria).
 • Xabier Carrajo (Representante de Educación Secundaria).
 • Ángel Sanluis (Representante de Educación Secundaria).

Comisión de Convivencia:

O Observatorio da Convivencia é un órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado de convivencia no centro e deseñar estratexias que deban adoitarse para o fomento da cultura da paz e para mellorar o clima da convivencia escolar.

Presidente: Pilar Sanjurjo (Directora Titular).

Compoñentes:

 • Nashira Spósito (Profesora)
 • Elena Álvarez (Profesora)
 • Magdalena Tomé (Profesora)
 • Alberto Gracia (Profesor)
 • Luna Lois (Alumno)
 • Pablo Blanco (Persoal non docente; padre)
 • Emma Mateos (Madre)

 

Comisión de Innovación:

Ten como misión dinamizar e coordinar novas metodoloxías e promover a innovación pedagóxica no proceso educativo pastoral dos nosos alumnos/as.

Coordinadora: Rubén Fernández.

Compoñentes:

 • Pilar Sanjurjo (Directora)
 • Clara Vecino (Representante de Educación Infantil).
 • Belén Losada (Representante de Educación Primaria).
 • Marta Nespereira (Representante de Educación Primaria).
 • Enrique Carretero (Representante de Educación Primaria).
 • Marcos Vázquez (Representante de Educación Primaria).
 • Pedro Sánchez (Representante de Educación Secundaria-Bachillerato).
 • Ana Domínguez (Representante de Educación Secundaria-Bachillerato).

 

Comisión de Plurilingüismo:

Ten como misión promover e coordinar diferentes iniciativas que favorecen o uso das linguas estranxeiras no noso centro.

Coordinadora: Mercedes Señarís.

Compoñentes:

 • Montserrat Nolasco (Xefa de Estudos Educación Secundaria-Bacharelato).
 • Montserrat Rubio.
 • Carmen Conde.
 • María Roca.
 • Emilio Cousillas.
 • Ramón Vilá.
 • Oliva Marqués.
 • Estela Veiga.
 • Gisela Corral.
 • Marina Souto.
 • Elvira Amado.

 

Comisión Boscogreen:

Ten como misión promover e coordinar diferentes iniciativas para o coidado da nosa casa común.

Coordinadora: Estela Veiga.

Compoñentes:

 • María Vázquez
 • Loli Domínguez
 • Lucía González
 • Oliva Marqués
 • Carlos Paz
 • Mª Luz Fernández