Departamento de Lingua e Literatura

É o equipo de estudo, investigación e asesoramento, formado polos profesores que imparten áreas de letras. A súa misión é coordinar os contidos e metodoloxías destas materias e intercambiar experiencias didácticas.

Coordinador: Ramón Vilá.

Compoñentes:

  • Arantzazu Caamaño.
  • Eva Díaz.
  • Mª Reyes González.
  • Marina Souto.
  • Montserrat Nolasco.