Departamento de Lingua e Literatura

É o equipo de estudo, investigación e asesoramento, formado polos profesores que imparten áreas de letras. A súa misión é coordinar os contidos e metodoloxías destas materias e intercambiar experiencias didácticas.

Coordinador: Ramón Vilá.

Compoñentes:

  • Antonio Berciano
  • Xabier Carrajo
  • Eva Díaz
  • Gerardo Morano
  • Marina Souto
  • Montserrat Nolasco
  • Elvira Amado
  • María Quiroga.